Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.standomotor.com prowadzony jest przez Justynę Stańdo w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Stando Motor Justyna Stańdo z siedzibą w Kutnie przy ulicy Wilczej 1/15, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7752611589, REGON 101751076, e-mail sklep@standomotor.com, (dalej: www.standomotor.com).

2. Przedmiotem działalności sklepu www.standomotor.com jest sprzedaż odzieży i kasków motocyklowych oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.standomotor.com są przetwarzane przez Stando Motor Justyna Stańdo z siedzibą w Kutnie przy ulicy Wilczej 1/15.

4. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.standomotor.com.

5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

6. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt ze sprzedawcą.

8. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.standomotor.com są wyrażone w złotych polskich (PLN).

9. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

10. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.standomotor.com. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

11. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

12. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

13. Sprzęt zamówiony w sklepie internetowym www.standomotor.com dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

14. Na czas otrzymania przesyłki składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy.

15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej, w tym z powodu działania siły wyższej.

16. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT bądź paragon.

17. Płatność za zamówienie może być dokonywana przez klienta w następujący sposób: przelew na rachunek bankowy Stando Motor Justyna Stańdo lub płatność przy odbiorze.

18. Uprawnienia gwarancyjne na zakupione produkty realizowane są przez ich producentów. Aby przeprowadzić procedurę reklamacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Przede wszystkim do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.

19. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) (Dz.U. Nr 68, poz. 360) ceny sprzedaży podane na stronie www.standomotor.com są umownymi cenami brutto.

20. Konsument upoważniony jest do zwrotu towaru (nowego, nie noszącego znamion używania, z kompletem metek) zakupionego na stronie www.standomotor.com  w ciągu 14 dni od dnia zakupu towaru. W tym celu należy złożyć oświadczenie od odstąpienia od umowy. Od dnia złożenia oświadczenia w ciągu kolejnych 14 dni należy odesłać towar. Stando Motor Justyna Stańdo zobowiązana jest do zwrotu środków w przeciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Środki zostaną zwrócone dopiero po otrzymaniu towaru w nienaruszonym stanie.

21. Stando Motor Justyna Stańdo jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Stando Motor Justyna Stańdo odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 od dnia wydania produktu Klientowi.

22. Stando Motor Justyna Stańdo w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

23. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

24. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny w Kutnie.

25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.standomotor.com i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

26. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Sprzedawca poinformuje klientów o zakresie wprowadzanych zmian z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie informacji na stronie głównej sklepu oraz przesłanie wiadomości e-mail zarejestrowanym użytkownikom. Klientowi przysługuje prawo usunięcia konta, jeżeli nie akceptuje wprowadzanych zmian.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe